Llinell gymorth twyll budd-daliadau

Ffoniwch y Llinell Gymorth Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol i roi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau am dwyll.

Gallwch hefyd rhoi gwybod am achos posibl o dwyll ar-lein neu drwy’r post.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (Saesneg)

Llinell Gymorth Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol
Ffôn: 0800 854 440
Iaith Gymraeg: 0800 678 3722
Ffôn testun: 0800 328 0512
Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) os ydych ar gyfrifiadur – darganfyddwch sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ar ffôn symudol neu lechen
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

National Benefit Fraud Hotline
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BP

Rhoi gwybod am rhywun sy’n byw yn Sbaen

Defnyddiwch y rhif lleol os ydych yn ffonio o Sbaen

Llinell Gymorth Twyll Budd-daliadau Sbaen Ffôn: 900 55 44 40
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 4pm amser lleol (GMT +2)
Darganfyddwch am gostau galwadau