Welsh Language Commissioner

Welsh Language Commissioner has a separate website

The Welsh Language Commissioner works to promote and facilitate the use of the Welsh language, ensuring that those who want to use Welsh are able to do so.

Gwaith Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg, gan sicrhau bod y rhai sydd am ddefnyddio’r Gymraeg yn gallu gwneud hynny.

Documents