Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Y diweddaraf gennym

Ein gwaith

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran fawr o’r llywodraeth, wrth galon y system cyfiawnder. Rydym yn gweithio i amddiffyn a datblygu egwyddorion cyfiawnder. Ein gweledigaeth yw darparu system gyfiawnder o’r radd orau sy’n gweithio i bawb mewn cymdeithas.

MOJ is a ministerial department, supported by 2 agencies and public bodies.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Newyddion a chyfathrebu

Gweld yr holl newyddion a chyfathrebu

Ymchwil ac ystadegau

Gweld yr holl ymchwil ac ystadegau

Ein gweinidogion

Ein rheolwyr

Ysgrifennydd Parhaol
Chief Operating Officer and Director General of COO Group
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Director General Policy and Strategy Group
Director General, Performance, Strategy and Analysis Group (PSA)
Chief People Officer
Legal director
Aelod Anweithredol Arweiniol
Aelodau Anweithredol
Anweithredol
Anweithredol
Non-executive board member
Non-executive board member

Cysylltu â ni

General enquiries

102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Telephone

0203 334 3555

DX

152380 Westminster 8

The general enquiries phone line is open Monday to Friday, from 9am to 5pm.

Be aware of scammers using this phone number, read more: https://www.gov.uk/government/news/scammers-using-ministry-of-justice-telephone-numbers

Personal data requests

Use this service to find out what personal information the MOJ holds about you or a client you represent. This is also known as making a subject access request (SAR).

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Freedom of Information requests

Disclosure team
Postal Point 5.22
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

This email is for any FOI queries/requests (for recorded information). For any other types of queries/requests, please use the relevant contact form(s) above.

Where at all possible, please email your enquiry rather than sending correspondence by post. This is because most staff are working from home unless absolutely necessary, and access to posted FOI requests is intermittent; this may cause delay to your enquiry being answered in time. We’re sorry for any inconvenience this might cause.

Grwpiau proffil uchel o fewn MOJ

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol.