Tŷ'r Cwmnïau

Y diweddaraf gennym

Ein gwaith

Rydym yn corffori a diddymu cwmnïau cyfyngedig. Rydym yn cofrestru’r wybodaeth cwmnïau, ac yn sicrhau bod y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd.

Tŷ'r Cwmnïau is an executive agency, sponsored by the Department for Business and Trade.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Ein rheolwyr

Prif Weithredwr, Cofrestrydd Cwmnïau
Director of Intelligence and Law Enforcement Engagement
Cyfarwyddwr Strategaeth, Polisi a Chyfathrebu Allanol
Cyfarwyddwr Digidol, Data a Thechnoleg
Chief Data Officer
Cyfarwyddwr Trawsnewid Pobl
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Cyfarwyddwr Cyllid a Masnachol
Cyfarwyddwr Cyflenwi Trawsnewid
Cadeirydd y Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
Cyfarwyddwr Anweithredol, Aelod o’r Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Archwilio
Member of Main Board and Remuneration Committee
Non-executive Director, Aelod o’r Prif Fwrdd, a’r Pwyllgor Archwilio
Cyfarwyddwr Anweithredol, Chair of Audit and Risk Assurance Committee
Non-executive Director, Member of Main Board and Remuneration Committee

Cysylltu â ni

General enquiries

Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff
United Kingdom

Enquiries (UK)

0303 1234 500 (Monday to Friday, 8:30am to 6pm)

Accessibility support

Textphone and Relay UK (Monday to Friday, 8:30am to 6pm)

18001 then 0300 373 0995

British Sign Language (BSL) users can also call Companies House through our video relay service (Monday to Friday, 8:30am to 6pm).

https://companieshouse.signvideo.net/

Gwasanaeth Cymraeg

Ymholiadau gan y wasg

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (gofynnwch am swyddfa'r wasg)

Cysylltwch â swyddfa'r wasg os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu sy’n gofyn am gyfweliad.

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Darganfod Am ein gwasanaethau.